Tradiční řemesla Bernard

Vítáme Vás na našich stránkách. Tradiční řemesla Bernard je občanské sdružení zájemců o tradiční rukodělná řemesla. Jeho cílem je organizace a zabezpečování vzdělávací, kulturní a sociální činnosti široké veřejnosti s cílem rozvoje regionu pomocí tradiční výroby a kultury. Sdružení dále prosazuje a obhajuje zájmy svých členů, podporuje je, pomáhá jim a vytváří podmínky pro dynamický rozvoj malého a středního podnikatelského stavu. Sdružení vykonává svou činnost především v návaznosti na aktivity Centra tradičních řemesel Bernard v Královském Poříčí.